Personvernerklæring


Denne personvernerklæringen forteller hvordan MOWU samler inn og behandler personopplysninger. MOWU (org. no. 925 723 460) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: MOWU.no

MOWU, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

MOWU har et eget personvernombud. Oppgavene til personvernombudet er å gi ansatte informasjon og råd om personvernlovgivningen, overvåke etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer, samt gi råd om personvernkonsekvenser og være kontaktpunkt for de registrerte og tilsynet.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos MOWU, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.1. PERSONOPPLYSNINGER

1.1 Personopplysninger som behandles

MOWU samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

– Kontaktperson

– Telefonnummer og e-postadresse

Nettadresse

– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse.Hvordan informasjon innhentes?

MOWU samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester.

Eksempel på skjema:

– Kontaktskjema.

– Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste.

– Når man ønsker informasjon om et produkt eller tjeneste.

– Ved kjøp av produkter eller tjenester på vår nettside.

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å kunne gi tilgang til våre tjenester.

– For å kunne sende relevant informasjon.

– For å kunne ta kontakt og tilby våre tjenester.

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på MOWU Informasjonen lagres i Mailen våres og på vår database


1.2 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som MOWU har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Opplysninger skal utleveres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Send oss en mail, og vi fjerner din informasjon. Oppdatering vil komme senere

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.


1.3 Arkivering av personopplysninger

MOWU lagrer kun nødvendig personopplysninger. Kontaktinformasjon, hvilke tjenester og/eller produkter som er handlet og samtykke til markedsføring. MOWU sletter personopplysninger etter 3 år, med mindre det er et aktivt kundeforhold.

1.4 Sikring av personopplysninger

MOWU har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at MOWU lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.


2. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du under punkt 2.1 til 2.5.

Her kan du se en oversikt over informasjonskapsler som brukes på MOWU.no


2.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, kan flere av funksjonene på MOWU.no slutte å fungere.


2.2 Analyse

MOWU samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på Mowu.no til analyse.

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.


2.3 Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse på våre nettsteder, bruker vi funksjoner og systemer for å personliggjøre innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.


2.4 Markedsføring

Behandlingsgrunnlaget for e-post og sms markedsføring er samtykke.

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og ha verdi for deg, derfor vil innholdet være tilpasset deg etter beste evne. Vi benytter marketing automation software for å få til en god løsning knyttet til SMS og e-post utsendelser.


2.5 Personopplysninger til tredjepart

MOWU vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for MOWU. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil MOWU bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Mer informasjon om tredjeparter vi benytter finner du i linken under punkt 6.0.


3. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.


4. KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte MOWU sitt personvernombud på e-post Info@Mowu.no

Ønsker du at Mowu sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av oss, så ta kontakt med oss på 

e-post Info@Mowu.no

______________________________________
Postadresse:
MOWU
Slalombakken 3E
1598 MOSS
Eier
Matts Lundgren Dagstad:
Epost: Matts@mowu.no
Tlf: 973 25 492
Medeier
Odin Sebastian Hofmandselv:
Epost: Odin@mowu.no
Tlf: 942 39 338
Man-Fre: 16:00 - 22:00
Lør-Søn: 13:00 - 22:00
©Kopirett - MOWU - Webside utviklet av - MOWU
clock